Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προκειμένου ο πολιτιστικός τομέας του Δήμου Αιγιαλείας να διαμορφώσει την τελική εικόνα για τους φορείς πολιτισμού, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Παιδείας – Κοινωνικής Πρόνοιας κυρία Βασιλική Ψυχράμη, προσκάλεσε με έγγραφό της σε συνάντηση όλα τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων του Δήμου, το Σάββατο, 9 Απριλίου 2011, στις 6. 30’ μ.μ. στην αίθουσα του κινηματογράφου «ΑΠΟΛΛΩΝ» με θέματα προς συζήτηση :


1. Κατάρτιση Μητρώου Πολιτιστικών φορέων & οδηγίες για την εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού.

2. Προσχέδιο πολιτικής πολιτισμού στο Δήμο Αιγιαλείας.

Πρόκειται για το ξεκίνημα μιας οργανωμένης προσπάθειας, που ευελπιστούμε ότι σηματοδοτεί τη βούληση της νέας δημοτικής αρχής όχι μόνο να στηριχτούν οι δράσεις που αφορούν τον πολιτισμό στην περιοχή, αλλά και τον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματικότερη οργάνωση των φορέων που ασχολούνται με τον σημαντικό αυτό τομέα.